• Şartlar, Koşullar ve Gizlilik Politikası

  • Bu Web Sayfasını kullanmanızın bir koşulu olarak, 24 yaşından küçük olmadığınızı;
  • Bağlayıcı bir yasal yükümlülük tesis etme hususunda yasal yetkiye sahip olduğunuzu;
  • Bu Web Sayfasını, bu şart ve koşullara göre kullanacağınızı;
  • Bu Web Sayfasını sadece, kendiniz ve kanunen adına hareket etmeye yetkili olduğunuz kişiler için kullanacağınızı;
  • Tarafları adına geçerli olan tüm kurallar ve kısıtlamalar dâhil bunlara uygulanan Şart ve Koşullar hakkında söz konusu diğer kişileri bilgilendireceğinizi;
  • Bu Web Sayfasında tarafınızca tedarik edilen tüm bilgilerin doğru, güncel ve tam olduğunu ayrıca;
  • Bu Web Sayfası için bir hesabınız varsa hesap bilgilerinizi koruyacağınızı ve hesabınızın sizin ve sizin dışınızdaki herhangi bir kişi tarafından kullanımını denetleyeceğinizi ve bu kullanımdan tamamen sorumlu olacağınızı taahhüt etmektesiniz.
  • Kendi yegâne takdirimize göre, herhangi bir kişinin bu Web Sayfasına ve sunduğumuz hizmetlere,
  • Herhangi bir zamanda ve bu Şart ve Koşulların ihlali dâhil herhangi bir nedenle, erişimini reddetme hakkını saklı tutmaktayız.